ngày tốt kết hôn tháng 2 2018

Xem ngày đẹp và tốt tháng 2 năm 2018 để kết hôn

Đạo lớn có âm- dương, vũ trụ có trời- đất, trong quan hệ nhân luân có vợ- chồng. Vì lẽ đó, từ ông cha ta