Toàn Cảnh

Ý nghĩa của việc treo gương bát quái trong nhà

Khi một hình bát quái được để trên một lối vào chính, nó sẽ phục vụ để xua đi tà khí, những người có ý

Xem tuổi hợp với nhà hướng về phía Nam

Theo bạn đo 190 độ là Quý sơn Đinh hướng kiêm Tý Ngọ, là một cách cục xấu, không nên tự ý bố trí phong

Tìm hiểu về phong thủy trước khi xây dựng nhà cửa

Mái che mưa (thường ở sân trước nhà) nên làm thành hình vòng cung, tránh làm thành mũi nhọn nếu không sẽ làm bất lợi